'Het Stadhuisje Apeldoorn' hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Privacy Verklaring

We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 'Het Stadhuisje Apeldoorn' houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als 'het Stadhuisje Apeldoorn' zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van bezoekers worden door 'het Stadhuisje Apeldoorn' verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over huur van het vakantiehuis;
 • Beantwoording van vragen
 • Toezenden van een nieuwsbericht in de vorm van een e-mailbericht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan 'het Stadhuisje Apeldoorn' de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • Aantal personen;
 • Speciale wensen;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door 'het Stadhuisje Apeldoorn' opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de huur en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
 • Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men het op prijs stelt (op onregelmatige basis) een nieuwsbericht te ontvangen.

Bewaartermijn

'Het stadhuisje Apeldoorn' bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Google Analytics - Cookies

Om deze website optimaal te laten functioneren maakt de website Stadhuisjeapeldoorn.nl gebruik van Cookies. Om het bezoek van de website te meten maakt de website Stadhuisjeapeldoorn.nl gebruik van Google Analytics  bijvoorbeeld om het aantal bezoekers te meten, de tijd die zij op de website verblijven en om te zien welke pagina’s bekeken worden.

Om jouw privacy te waarborgen is in  de zogenaamde tracking code voor Google Analytics het IP-adres van de computer waarop jij deze site bezoekt geanonimiseerd. Stadhuisje Apeldoorn heeft met Google een bewerkingsovereenkomst afgesloten, het delen van gegevens is uitgezet in Google Analytics en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen we je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Contact:

Arjan Eiland en
Debby van Wijngaarden
Wendenlaan 10
7315 DP Apeldoorn
055-3664006 - 06-41613141

Stadhuisje Apeldoorn
KVK 80369200

aeiland51@gmail.com

Volg ons op:

Facebook

Instagram

© 2022 Stadhuisje Apeldoorn

Opslaan
Cookies gebruikersvoorkeuren
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Als u het gebruik van cookies weigert, werkt deze website mogelijk niet zoals verwacht.
Accepteer alles
Weiger alles
Lees meer
Analytics
Tools die worden gebruikt om de gegevens te analyseren om de effectiviteit van een website te meten en om te begrijpen hoe deze werkt.
Google Analytics
Accepteren
Niet accepteren